Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Ήθελα ν' ακούσω...Scene from the movie "Autumn in New York" (2000)

Ήθελα ν’ ακούσω παραμύθια
Από κείνα που δεν έχουν τέλος
Ούτε καλό ούτε άσχημο
Να μην έχουν τέλος γενικώς
Ήθελα ν’ ακούσω παραμύθια
Από κείνα που στα λένε μάτια
Και χείλια
Που δεν γνωρίζουν τι πα να πει τέλος
Γιατί δεν έμαθαν ποτέ τι πα να πει αρχή...

ν.Σ