Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Αυτό είναι η βροχή...Wood Sculpture by Tatjana RaumΤο νερό που καθαρίζει 
τον ξάφνου βουλωμένο 
μου οισοφάγο
Η ποίηση που μου 
αδειάζει το μυαλό
απ΄ τις λερναίες ύδρες
Το τικ τακ της καρδιάς σου
-καθώς στο στέρνο σου
ακουμπάω το κεφάλι-
που μου ευφραίνει την καρδία
Το βλέμμα σου που
διώχνει τη θολούρα
απ’ το δικό μου
Το σκάρτο της αφεντιάς σου που
μου λασπώνει τ' όνειρο

Αυτό είναι η βροχή…


{σκέψεις θωρώντας την να πέφτει}


ν.σ