Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Αγάπης νήμαDans la Baie de Chypre, Christiane Troutier 
ΑΓΑΠΗΣ ΝΗΜΑ

Άραξες, πού προσάραξες, καράβι σιντεφένιο;
Σε ποιανού κάβου τα νερά, σε ποιου πελάγου κύμα
Ακούμπησες το σώμα σου δίχως να στείλεις σήμα;
Άραξες, πού προσάραξες, καράβι σιντεφένιο!
Στον Άη Νικόλα δέομαι ύπνο να ‘χεις μελένιο·
Κι ας άραξες στ’ αλαργινά, μάς δένει αγάπης νήμα...
Άραξες, πού προσάραξες, καράβι σιντεφένιο;
Σε ποιανού κάβου τα νερά, σε ποιου πελάγου κύμα…
N. S.