Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Της γύμνιας των άστρων σου η γεύσηΤΗΣ ΓΥΜΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΣΟΥ Η ΓΕΥΣΗ

Τη γύμνια των άστρων σου γεύομ’ απόψε,
Καθώς φεγγάρι σπαθί δειλά ακροβατεί στ’ ονείρου την κόψη·
Γύμνια λαμπρή, ευειδής ιαχή και πώς ν’ ανακόψει
Τη γύμνια των άστρων σου! Γεύομ’ απόψε
Το πάλλευκο φως σου· ω! έρωτα, εμέ έλα και σώσε!
Φως στην ψυχή, μέλι στην πληγή, μειλίχια όψη...
Τη γύμνια των άστρων σου γεύομ’ απόψε,
Καθώς φεγγάρι σπαθί δειλά ακροβατεί στ’ ονείρου την κόψη...

ν.σ.