Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Σταχτοπούτα των ρόδων

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Ένα κοχλάδι στο γοβάκι μου έκρυψες,
Μα εγώ ένα ρόδο ωραιότατο βρήκα·
Υφή βελούδινη κι ευωδιά όλο γλύκα...
Ένα κοχλάδι στο γοβάκι μου έκρυψες,
Που άνθος εγίνει, κι ωστόσο δεν έπαψες
Το κοχλάδι να θες που ποτέ μου δεν βρήκα...
Ένα κοχλάδι στο γοβάκι μου έκρυψες,
Μα εγώ ένα ρόδο ωραιότατο βρήκα!
N. S.